Zapraszamy na Livestock Show 2023 – Kowno/Litwa

Firma ROLPOL Ołdakowscy, producent nawozów wapniowych „Lider” zaprasza na Livestock Show 2023, który odbędzie się 28-30 września na terenie Akademii Rolniczej VMU. Będziemy mieli okazję zaprezentować nasze produkty oraz lepiej się poznać. Spotkajmy się na naszym stoisku. To jedyna taka wystawa zwierząt na terenie Litwy!  

 

 

Organizatorzy wystawy: Akademia Rolnicza VMU, Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej. 

Dotyczy Projektu nr POPW.01.02.00-20-0035/21 pn. „Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa ROLPOL Ołdakowscy Spółka jawna na rynku litewskim” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POPW.01.02.00-20-0035/21-00 z dnia 15 listopada 2021 r. w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 2.1. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

Badanie gleby z Liderem

Badanie gleby z Nawozami Lider.
 
Zapraszamy do skorzystania z oferty na badanie gleby lub kup nasz produkt a usługę otrzymasz gratis 🆓
 
Dowiedz się więcej o u naszych doradców:
Województwo Podlaskie: Piotr – 784665130
Mazowieckie i Lubelskie: Marek – 885900990
 

Punkt Partnerski – Stalbud w Zambrowie