Nasze produkty potwierdzone wysoką jakością

Nasze produkty potwierdzone wysoką jakością

Nasze produkty pozytywnie przeszły kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku. Uzyskane badania próbek pobranych do kontroli potwierdziły spełnianie przez nasze produkty wysokich norm jakościowych