Podsumowanie sezonu 21/22 w Białowieży

Podsumowanie sezonu 21/22 w Białowieży

Konferencja wraz z uroczystym bankietem odbyła się 21 stycznia w Białowieży.

Nagrodziliśmy 30 Liderów sprzedaży.