Program badawczy „Grunt to wiedza”

Program badawczy „Grunt to wiedza”

Zapraszamy do udziału w VIII edycji programu Grunt to Wiedza, w ramach której planowane jest przebadanie ponad 700 gospodarstw
Zgłoś swój udział do 10 kwietnia na stronie: https://nawozy.eu/