XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Wystawa Zwierząt Hodowlanych to wspaniała okazja do promowania innowacyjnych technologii oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi. Podczas wystawy hodowcy zaprezentuje najlepsze i najpiękniejsze zwierzęta.
Wystawa stwarza możliwość bezpośrednich konsultacji merytorycznych z kadrą naukową i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Rzeczowe zalecenia i wskazówki uzyskane podczas dyskusji i spotkań wpłyną na polepszenie zarządzania gospodarstwem, prowadzoną pracą hodowlaną w stadzie oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na rentowność gospodarstw. Równocześnie ważne jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia sieci współpracy. Jest to bardzo istotne, gdyż dramatycznie brakuje wspólnych inicjatyw rolników, które pozwoliłyby na stworzenie silnych podmiotów rolniczych mogących konkurować na globalizującym się rynku rolnym. Ponadto zdobyta wiedza i wprowadzone rozwiązania umożliwią wytwarzanie produktów konkurencyjnych na rynku o wyższej jakości. Na Wystawie będzie można również uczestniczyć w pokazach związanych z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Odwiedź nasze stoisko podczas targów!